Yeni yayınları e-posta olarak alabilirsiniz

8 Ağustos 2017 Salı

Tubitak 46. Final yarismasi kolloidal gumus

Yusuf Berk GÜRAY Ali Safa CANDAN

DANIŞMAN : Faysal YILMAZ ALAN VE SIRA NO : BİYOLOJİ 5

KOLLOİDAL GÜMÜŞ SUYUNUN İNSAN AKCİĞER ALVEOLAR KARSİNOMA (A549) VE SAĞLIKLI BRONŞ EPİTEL (BEAS-2B) HÜCRE HATLARINDA SİTOTOKSİK, APOPTOJENİK VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİNİN İN-VİTRO İNCELENMESİ

Akciğer kanserinde ciddi dezavantajları olan ve beklenilen başarıyı gösteremeyen çeşitli ilaçların etkilerini artırmak
üzere yeni bir yan tedavi olarak kolloidal gümüşün periyodik inhalasyonu, projemizin temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu amaçla, kolloidal gümüşün sitotoksik, apoptojenik ve antioksidan etkileri, in-vitro’da akciğer alveolar karsinoma (A549) ve sağlıklı bronş epitel (BEAS-2B) hücre hatları üzerinde incelenmiştir.
Karsinom A549 ve sağlıklı BEAS-2B hücreleri 24 ve 48 saatlik iki ayrı periyotta, 37°C’de ve %5 CO‘lik in-vitro koşullarda, ar- tan konsantrasyonlardaki kolloidal gümüş (1.75 – 17 ng/mL) ile maruziyeti sağlandı. Proliferasyonun belirlenmesinde Klo- nojenik test, sitotoksisite ile sitostabilite ölçümü için Metiltiazol Difenil Tetrazolyum (MTT) testi uygulandı. Apoptojenite tespiti için Elektroforetik DNA Fragmantasyonu, apoptotik derecelendirmede ise Floresan mikroskopi -Hoechst boyama tekniği kullanıldı. İntraselüler antioksidan etkiler DPPH-süpürme kuvvetine göre değerlendirildi.

Kolloidal gümüş A549 karsinoma hattında doza bağlı etki göstererek apoptoza neden olmuştur (LD50: 2,81 ng/ml). 24 saatlik dozlamalarda sağlıklı BEAS-2B hücre hattında %32 ± 18,7 (p<0,005)’lik pozitif proliferasyon artışı olduğu halde (LD50: 3,376 ng/ml), 48 saatlik dozlamalarda kolloidal gümüş A549 karsinoma hattı üzerinde, çok düşük dozlarda sitostatik ve sitotoksik etki göstermiştir (%GI50: 1,65 ng/ml ve GI50: 4,68 ng/ml ). Kontrol grubuna göre intraselüler antioksidan ka- pasitesi LD50 ve LD100 ile dozlanmış gruplardan sağlıklı BEAS-2B hattında önemli bir fark bulunmazken, A549 karsinoma hattında çok önemli kayıplar olduğu tespit edilmiştir (%-36,5 ± 0,02, p<0,001 ).
Kanserli hücrelerde sitotoksik, apoptojenik ve antioksidasyon kapasitesini zayı atıcı etkiler gösteren kolloidal gümüş doz- ları sağlıklı hücrelerde ise proliferasyonu artırıcı bir özelliğe sahiptir. Buna göre kolloidal gümüş akciğer kanseri tedavisinde potansiyel bir ajan olarak kullanılabilir. 

2 yorum:

 1. Hakan Bey merhaba
  Oğluma LENFOMA teshisi konuldu.
  Ilk kemoterapiyi aldı.4 adet alacağı söylendi.
  Gümüş suyunu ne sekilde kullanabiliriz?
  Yardımci olursanız çok sevindirirsiniz.

  YanıtlayınSil
 2. Yasemin hanım.
  Herşeyden önce şu makaleyi okumanızı ve belgeseli izlemenizi tavsiye ederim. http://gumuskolloidal.blogspot.com.tr/p/bir-aylk-omrunuz-kalmis.html

  Hastanın yaşını ve kilosunu hakan@gumus-suyu.com adresine mesaj atarsanız yardımcı olmaya çalışırım.

  YanıtlayınSil