Yeni yayınları e-posta olarak alabilirsiniz

8 Kasım 2017 Çarşamba

Kolloidal gumus dermatit egzama cilt inflamasyonu

Koloidal gümüşün, kesikler, yanıklar, çizikler, yaralar, akne, böcek ısırıkları, güneş yanığı, yanıklar, sedef hastalığı, kepek, MRSA salgınları ve daha fazlasını içeren her türlü cilt durumuna karşı mucizeler yaratığı bilinmektedir. Elbette ki bu iyileşme genellikle teknik bir süreçtir ve mucize ile ilgilisi de yoktur. Böyle bir algı yaratmasının en büyük sebebi ise modern tıbbın neredeyse her durumda çaresiz kalmasıdır.Klinik bir çalışma, gümüşün egzama olarak da bilinen iltihaplı bir deri rahatsızlığı olan dermatite bağlı cilt kızarıklığını ve iltihabı iyileştirdiğini göstermektedir.

Tabii ki, deneyimli kolloidal gümüş kullanıcıları, her çeşit topikal cilt durumlarında kolloidal gümüşün şaşırtıcı iyileştirici özelliklerini zaten bildikleri için klinik bir araştırmaya ihtiyaç duymazlar. En inatçı cilt hastalıklarında bile kolloidal gümüşten fayda görmek mümkündür.

Klinik araştırmaların keşfettikleri şey ise, deneyimli kolloidal gümüş kullanıcılarının zaten yıllardır şifa gördükleri ve bildikleri şeyleri geriden takip etmekten başka bir şey olmuyor.


Nanotıp adlı dergide yayınlanan ve 2008'de "Anti-inflammatory activity of Nanocrystalline Silver in a Porcine Contact Dermatitis Model" başlıklı bir klinik araştırmaya göre araştırmacılar, dermatitin hayvanlarda (domuzlarda) indüklenmesinin sonucunda (tesir etmesi) kızarıklık ve şişme belirtilerinin azaldığını buldular. Nano gümüş ile 72 saatlik tedaviden sonra normale yakın bir seviyeye geriledi .

Bu arada tuzlu veya % 0.5 gümüş nitratla (gümüşlü kostik bir kimyasal bileşik) tedavi edilen gruplar iltihaplı kaldı.

Araştırmacılara göre:

" Bu sonuçlar, nanokristal gümüşün, iyileşme sürecinin genel çıktısını iyileştiren domuz temaslı dermatit modelinde direkt bir anti-enflamatuar etki gösterdiğini " ve " nanokristal gümüşün, iyileşmekte olan anti-inflamatuvar aktiviteden ve gelişmeden sorumlu olabileceğini gösteriyor ."

Tüm dünya da kolloidal gümüş kullanan milyonlarca kullanıcı için, kesiklerden yanıklara, ısırıklara, ödeme, zonaya, ve daha fazlasına topik olarak kullanılan mantar enfeksiyonlarında başarılı olması elbette ki hiç de şaşırtıcı değildir. Ve söz konusu klinik araştırmayı gümüşün anti-inflamatuvar yararlarını görenlere büyük bir sürpriz değil.

Alerjik Kontak dermatit için etkiliMayıs 2004'te Klinik ve Deneysel Dermatoloji dergisinde yayınlanan bir başka çalışmada , kinetik pigmelerde indirebilen allerjik kontakt dermatitin dinitroklorobenzen adı verilen bir kimyasal organik bileşik uygulanarak iyileştirilmesi için topikal bir nano gümüş kremin kullanıldığı gösterildi .

Araştırmacılar şunları yazdı:

"Dermatit, dinitroklorobenzen ile indüklendi ve farklı konsantrasyonlardaki nanokristalin gümüş, orta ve yüksek potensli steroidler, takrolimus ve pimekrolimus veya uygun araçlar üzerinde günde bir kez 5 gün boyunca tedavi edildi .Eritema gündüz değerlendirildi (0 ila 4 arasında, çok şiddetli) ve cilt biyopsisinin histopatolojisi 5 günlük tedaviden sonra değerlendirildi. "

Bir başka deyişle, araştırmacılar, kobaylarda dermatit yaratmak için kimyasal bir organik bileşik kullandılar. Daha sonra kobay üzerindeki durumu nano gümüş ile tedavi ettiler. Aynı zamanda normal dermatit tedavisinde kullanılan topikal steroid ilaçlar ve inatçı atopik dermatit vakalarında (egzama) sıklıkla kullanılan iki farklı topikal immün baskılayıcı ilaç kullanıyorlardı.

"Tedaviden önce, tüm gruplarda ortalama eritem skoru 3 (+) ila 4 (+) aralığındaydı. Tedavi edilmeyen ve araç kullanmayan gruplarda, bu skorlar çalışmanın sonraki 5 gününde bu seviyede kaldı.Nano kristal gümüş tedaviye 1 gün içinde eritemi konsantrasyona bağlı bir şekilde azaltırken gümüş konsantrasyonlarında % 0.5 ve% 1'lik (P <0.05) azalma olmuştur ve bu azalma çalışma süresi boyunca ilerlemiştir. "

Bu, "tedavi yapılmayan" grupların beş günlük süre boyunca dermatitten hiç iyileşme görmediği anlamına gelir. Ancak , nano gümüş tedavisinden sadece bir gün sonra, kobaylarda atopik dermatiteyi karakterize eden kızarıklık ve şişme (eritem) "önemli ölçüde azaltılması" gözlemlendi.

Araştırmacılar:

"Steroidler ve immünosüpresanlar , eritemde benzer düşüşler üretirken,% 0.5 ve% 1 nano kristalin gümüş ile karşılaştırıldığında belirgin farklar görülmedi .Cilt biyopsilerinde inflamatuar yanıt derecesi için skorlanan tedavilerin etkileri, eritem sonuçlarını yansıtıyordu.


Bu çalışma, nanokristalin gümüş kreminin iltihaplı deri hastalıklarının topikal tedavisinde terapötik potansiyele sahip olabileceğini önermektedir . "

Yani araştırmacılar, nano gümüşün atopik dermatit tedavisinde normal olarak kullanılan topikal steroidlerin yanı sıra inatçı atopik dermatit vakalarında kullanılan topikal immünosupresan tedavilerin işe yaradığını keşfetti.

Topikal steroidlerin (zayıf bağışıklık dahil) ve topikal immünosupressan ilaçların (deri kanserlerinin teşvik edilmesi dahil) bilinen yan etkileri giderilebilir. Bu çok önemli bir haber. 

Başka Bir Çalışma:
Gümüş Krem Allerjik Kontakt Dermatitte İnflamasyonu Durdurur


Yukarıdaki çalışmalar sizin için yeterli kanıt değilse, "Topical Nanocrystalline Silver Cream Suppresses Inflammatory Cytokines And Induces Apoptosis Of Inflammatory Cells In A Murine Model Of Allergic Contact Dermatitis." başlıklı araştırma da British Journal of Dermatology de Haziran 2005'te yayımlanan başka bir çalışmadır .

Bu çalışmada, araştırmacılar, dinitrofluorobenzen adı verilen bir kimyasal kullanarak farelerde dermatit indükledi. ve 3 çeşit tedavi yolu izlediler. Nano gümüş krem, normal olarak en inatçı dermatit durumlarda kullanılan takrolimus merhem ve (genellikle şişme ve dermatit iltihabı azaltmak için kullanılır) bir de “yüksek etkili steroid”.

Araştırmacılar şunları yazdı:

"Farelerde kulak şişmesi, eritem ve histopatolojik inflamasyonun önemli oranda azaltılması,% 1 nanokristalin gümüş krem, takrolimus merhem veya yüksek etki steroidi ile 4 gün tedaviden sonra gözlemlendi ."

Yani, bir kez daha, nano gümüş en iyi reçeteli dermatit ilaçlarının önüne geçti!

Yine, reçeteli steroid tedavilerinin ve reçeteli immünosüpresan ilacın takrolimusunun bir dizi yan etkiye neden olabileceği gerçeği göz önüne alındığında nano gümüş nispeten iyi huyludur.

Araştırmacılar, "Bu çalışma, nanokristalin gümüşün steroid ve takrolimusa benzer şekilde farelerde allerjik kontakt dermatiti inhibe ettiğini gösteriyor . Nanokristalin gümüş, TNF-alfa ve IL-12'nin ekspresyonunu bastırır ve inflamatuar hücrelerin apoptozunu indükler; nanokristalin gümüşün antienflamatuar etkilerini uygulayabileceği mekanizmalar."

Kısacası, gümüş dermatiti karakterize eden iltihaplanma tepkisini durdurdu ve hatta iltihaplı hücrelerin ölümüne neden oldu, böylece iyileşme sağlanabildi.

Başka Bir Çalışma: Gümüş Bakterilerin Oluşturduğu Egzamayı önlüyor!


Çalışma, "Silver-Coated Textiles Reduce Staphylococcus aureus Colonization in Patients with Atopic Eczema" başlıklı olup, Dermatology , 2003, 207, sayfa 15-21 klinik dergisinde yayınlanmıştır.

Bu araştırmada, Staphylococcus bakterileri ile topik enfeksiyonun bazen egzamaya katkıda bulunan bir faktör olabileceğini ve kumaşa nano gümüş eklenmiş giyim eşyası kullanmanın cilt üzerinde daha düşük bakteri sayısına neden olduğunu ve egzamanın klinik iyileşmesiyle örtüştüğünü belirtti.

Açıkçası, egzama / dermatit kurbanları için çok ilginç bilgiler. Ek olarak, kolloidal gümüşün veya iyi bir kolloidal gümüş jel veya kremin topikal kullanımının bakteri kaynaklı egzamayı (alerjik olmayan deri iltihabı) iyileştirmesine yardımcı olabilir ve cildin hastalanmasına katkıda bulunan bakterileri öldürür.

Gümüş Enflamasyonu Nasıl Azaltır?

Egzama ya da dermatit, genellikle cildin kızarıklığı ve kızarması ile karakterizedir. Aslında, "dermatit" kelimesi iltihaplı cilt anlamına gelir .

Neyse ki, son yıllarda gümüşün aşırı sitokin ifadesini modüle ederek inflamasyonu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.

Bu önemli bir bilgi. Çünkü sitokinler bağışıklık sistemine beyaz kan hücreleri ve diğer enfeksiyon savaşçılarını bir enfeksiyon veya yaranın bulunduğu bölgeye göndermelerini söyleyen molekülleri işaret ediyor. Bu iyileşmenin normal bir parçası olan hafif iltihaba neden olur.

Fakat bazı durumlarda, sitokin ekspresyonunun pro-inflamatuar etkileri sıkışmış olabilir. Bu da aslında iyileşme sürecinde bir engele dönüşen istenmeyen aşırı inflamasyona neden olur.

Ancak araştırmacılar, bu gibi durumlarda antimikrobiyal gümüşün, sitokin ekspresyonunda modüle edici (veya sakinleştirici) bir etkiye sahip olduğunu ve bunun hem inflamasyonu azalttığını hem de iyileşmeyi arttırdığını göstermiştir.

Örneğin, bu klinik çalışmada araştırmacılar, gümüş nano parçacıkların aşırı sitokin çoğalmasını azaltma, ve böylece sıklıkla iyileşme yoluna giren aşırı inflamasyonu azaltma becerisine sahip olduklarını gösterdi.

Araştırmacılara göre, "İn vitro olarak gümüş nano parçacıkların sitokin modülasyonu yoluyla iltihaplanmayı azalttığını gösterdi ."

Dahası, çalışma yazarları, "Bu deneysel veriler, nano- silc'in imünolojik ve iltihaplı hastalıkları tedavi etmek için kullanılabileceğini gösteriyor " sonucuna varmıştı.

İşte çalışmanın sonuçlarını özetleyen bir makaleden bir alıntı :

" Gümüş yüzyıllar boyunca enfeksiyonu tedavi etmek ve önlemek için kullanılıyor ve yara iyileştirici özellikleri iyi biliniyor ...


... Ancak yeni araştırma ... gümüşün bundan daha ileri gittiğini ve hücre dolaşımında ve harekette rol oynayan enzim olan sitokinleri değiştirdiğini ve bunun sonucunda iltihaplanmanın azaldığını ve iyileşme oranının arttığını gösteriyor."
Araştırmacılar , başka bir klinik araştırmada , antimikrobiyal gümüşün yara iyileşmesini yalnızca yaranın mikrobik yükünü azaltmakla değil, aynı zamanda sitokin ekspresyonunun modülasyonu yoluyla yara iltihaplanmasını azaltarak geliştirdiğini belgeledi.

Son olarak, İspanya'daki Sevilla kentindeki iki ayrı üniversiteden araştırmacılar tarafından yürütülen "Silver Nanoparticles Interactions with the Immune System: Implications for Health and Disease" başlıklı klinik araştırmalara genel bir bakışla araştırmacılar, gümüş nano parçacıkların aşırı sitokin üretimini güçlü bir şekilde inhibe ettiğini buldu ve iyileşmeyi yavaşlatan veya hatta bloke edebilen pro-inflamatuar etkileri azalttı.

Çalışma yazarlarına göre, "İn vitro olarak gümüş nanoparçacıkların sitokin modülasyonu yoluyla iltihaplanmayı azalttığını gösterdi."

Anlatılmak istenen, gümüş nano parçacıkların bir gün kronik enfeksiyonlarda, yaralarda ve diğer iltihaplı tıbbi koşullarda (egzama / dermatit gibi) enflamasyonun azaltılmasında anahtar bir tıbbi rol oynayabileceğidir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme